Politica de facturare si plati

1. Modalităţi de plată acceptate


1.1 Host Expert acceptă plăţi prin următoarele modalităţi de plată: numerar, transfer bancar/OP, plăţi virtuale prin Paypal.

1.2 Efectuarea plății printr-un cont Paypal implică autorizarea societății noastre de către client în vederea emiterii facturii cu 10 zile înainte de data scadentă.

1.3 Efectuarea primei plății prin transfer bancar/OP implică autorizarea societății noastre de către client în vederea emiterii facturii cu 10 zile înainte de data scadentă.

1.4 Clientul poate schimba oricând doreşte modalitatea de plată folosită şi trebuie să ţină cont de faptul că data la care plata se consideră efectuată este data la care suma ajunge la furnizor. Acest lucru are implicații asupra eventualelor termene de livrare, suspendări, terminări sau aplicări de penalități de întârziere.

 

2. Facturare

2.1 Toate facturile sunt emise automat la plasarea oricărei comenzi noi sau cu 10 zile înainte de data scadentă următoare în cazul serviciilor recurente.

2.2 Toate facturile sunt emise în RON sau EURO conform legislației în vigoare. Clientul poate plăti facturile prin oricare modalitate de plată acceptată, în EURO sau în RON la cursul BNR valabil în ziua emiterii facturii proforma.

2.3 Toate facturile emise către persoane fizice sau juridice din România sunt purtătoare de TVA conform legislației din România.

2.4 Facturile intra-comunitare sunt emise conform legislaţiei din România şi U.E.

2.5 Facturile extra-comunitare sunt emise conform legislației aplicabile.

2.6 Pentru toate facturile ale caror valoarea este sub 100 lei se va refactura comisionul Bancii Transilvania in valoare de 5 lei. 

3. Întârzieri de plată / Neplata serviciilor

3.1 În cazul plăţilor neefectuate la termen, din orice motiv, toate serviciile aferente conturile clientului în stadiul neplătit se suspendă pe o perioadă de 7 zile, cu excepţia cazurilor de forţă majoră prevăzute de lege.

3.2 Facturile neachitate în termen de 7 zile de la suspendarea oricăror servicii atrag după sine terminarea imediată şi fară preaviz a serviciilor individuale sau a serviciilor de infrastructură ale clientului, după cum este cazul. Clientul înţelege şi este de acord că nu poate trage la răspundere Host Expert, pe nici unul din angajaţii sau partenerii săi pentru niciun fel de daune suferite de pe urma pierderii parţiale sau totale a datelor stocate rezultată în urma terminării oricărui serviciu.

3.3 În situaţia în care reactivarea oricăror servicii suspendate în termenul de 7 zile precedent atrage după sine cheltuieli suplimentare ale Host Expert, clientului îi vor fi facturate contravaloarea acestora în avans înainte de reactivarea efectivă a serviciilor suspendate. Serviciile terminate nu pot fi reactivate.

3.3 În cazul întârzierilor de plată, Host Expert va aplica automat o taxă de întarziere la un interval de o zi după data scadentă în valoare de 0,1% pe zi din contravaloarea serviciilor facturate. În situația în care confirmarea plății facturii se face în aceeași zi cu adăugarea taxei de întarziere, factura va putea fi plătită fără taxa de întârziere. Toate facturile proforma ale căror plăți se confirmă în următoarea zi calendaristică dupa adăugarea taxei de întârziere trebuie achitate la contravaloarea totală (inclusiv taxa de întarziere). În situația neachitării integrale a facturii, incluzând taxa de întarziere, serviciile vor ramâne suspendate până la achitarea tuturor restanțelor.

 

4. Anularea plăţilor

4.1 Clientul va notifica Host Expert în cazul în care doreşte renunțarea la un serviciu recurent în luna anterioară celei în care aceasta produce efecte. În urma cererii de anulare a unei plăţi recurente, Host Expert va dezactiva serviciile clientului conform cererii. Contractul se consideră încheiat cu condiția ca toate obligațiile de plată să fie satisfăcute de client la momentul efectuării cererii de anulare.

4.2 Vor fi luate în calcul numai următoarele notificari de anulare: notificarea de anulare venită prin e-mail de pe adresa de e-mail de pe care s-a facut comanda, notificarea de anulare prin tichet de suport deschis de la client sau notificarea transmisă în scris cu confirmare de primire.

 

5. Perioada minimă contractuală

5.1 Indiferent de intervalul de facturare ales, perioada minimă contractuală pentru toate toate serviciile de tip „colocare”, „server dedicat” și pentru toate serviciile la care s-a achiziționat suplimentar un serviciu de management sau suport este de șase (6) luni.

5.2 Pentru toate celelate servicii perioada minimă contractuală este de o (1) lună.

5.3 Rezilierea contractului în perioada minimă contractuală atrage după sine plata a sută la sută (100%) din suma aferentă perioadei minime contractuale rămase neprestate sub formă de daune-interese în favoarea furnizorului în termen de 45 de zile de la notificarea de reziliere din partea clientului sau, în lipsa uneia, de la ultima dată scadenta a ultimei facturi rămase neplătită. În acest sens furnizorul va emite o factură după 30 zile de la notificarea din partea clientului sau de la ultima dată scadentă a ultimei facturi rămase neplătită cu termen de plată 15 zile.

 

6. Politica de returnare a banilor (ramburs)

6.1 Host Expert va returna fondurile clienților, numai la cerere, neincluzând taxele de setup (instalare) și/sau licențele software dacă aceştia anulează plata iniţială în primele 7 zile de la comandă, numai în situația în care clientul nu a fost suspendat administrativ. Aceste clauze sunt specificate în Conditii de utilizare si Politica de acceptanta, cele două documente împreună făcând parte din Contract în lipsa semnării acestuia. Nu se acordă ramburs în situaţia nerespectării Contractului de către client.

6.2 Toate plăţile cu referire la înregistrarea de domenii, servere dedicate, colocare şi/sau software sunt nerambursabile.

6.3 Nu se acordă ramburs după perioada iniţială de 7 zile după plasarea comenzii.

6.4 Cererile de ramburs se efectuează numai prin intermediul sistemului de tichete și se supun în totalitate acceptului Furnizorului.

6.5 Cererile de ramburs se onorează într-o perioadă de maxim 30 zile de la acceptarea de către Furnizor a cererii de rambursare.

 

7. Verificarea anti-fraudă

7.1 Ocazional sau dacă situaţia o impune, Host Expert va suspenda contul clientului dacă are motive să verifice corectitudinea informaţiilor furnizate de către client. Serviciile suspendate vor fi reactivate numai după ce verificarea anti-fraudă s-a terminat şi numai dacă nu s-au constatat nereguli cu privire la datele furnizate de client.

7.2 Refuzul clientului de a furniza informațiile solicitate în vederea verificării anti-fraudă sau constatarea de nereguli cu privire la datele furnizate de client duce la terminarea imediată şi fără preaviz a tuturor serviciilor şi a contului clientului.

Acest site foloseste cookies! Vezi politica de confidentialitate. Am inteles, inchide mesajul. x